Όραμα μας αποτελεί η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη της εταιρείας, στοχεύοντας στην παραμονή μας ως η κορυφαία εταιρεία παραγωγής και διαμονής της πρώτη ύλης που χρειάζεται και επιθυμεί το κυπριακό και μεσογειακό νοικοκυριό.

Back to News"; }*/ ?>